Tobak

Hur ser det ut i Kungsbacka enligt LUPP 2010?

Rökning och snusning

Få röker regelbundet i åk8 (5 procent) medan det gäller betydligt fler gy2-ungdomar, 21 procent. Färre snusar: 3 procent i åk8 och 10 procent i gy2. Det är främst pojkar som snusar medan både flickor och pojkar röker cigaretter.