Skörvallabäcken rinner genom skogen

Hållbarhets- och miljörapporter

Varje år gör kommunen ett Hållbarhetsbokslut där vi redovisar kommunens arbete inom ramen för FN’s Globala Hållbarhetsmål. Mellan 2015 och 2017 gjordes Miljöbokslut som redovisade arbetet med de nationella miljömålen. 2010 och 2014 gjordes miljörapporter om följde upp kommunens arbete med de lokala miljömålen.

Miljörapporter - i enligt med Miljöbalken – som rör våra avloppsreningsverk hittar ni här .