Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, jämför regelbundet kvalitet, resultat och kostnader för olika verksamheter inom kommuner, landsting och regioner.

Dessa öppna jämförelser görs bland annat inom

  • Folkhälsa
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Hälso- och sjukvård
  • Trygghet och säkerhet
  • Vård och omsorg om äldre
  • Övrig socialtjänst

Resultaten presenteras på SKL:s webbplats. 

Kontakta gärna

Lotta Gradén, Specialist Kvalitet & Intern kontroll
0300-83 42 30
lotta.graden@kungsbacka.se