Vad kostar verksamheten i din kommun?

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, sammanställde tidigare kommunala bokslut med över 200 olika nyckeltal i sin rapport Vad kostar verksamheten?. Rapporten publiceras inte längre i bokform, men nyckeltalen och tabellerna finns publicerade dels i kommundatabasen Kolada, dels hos Statistiska centralbyrån, SCB.

Nyckeltalen gör det möjligt att jämföra Kungsbackas kostnader för olika verksamheter med andra kommuners kostnader.

Du kan läsa mer och hitta länkar till de olika rapporterna på Sveriges kommuner och regioners hemsida.

Kontakta gärna

Ing-Britt Blomberg, specialist budget
0300-83 46 78
ing-britt.blomberg@kungsbacka.se