Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter i samband med enkätundersökningar

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen, vilket medför ett stärkt skydd för din integritet. Denna förändring välkomnas av oss eftersom det är viktigt för oss att du som deltar i våra enkätundersökningar känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter med största omsorg och i enlighet med dataskyddsförordningen.  
 
Syftet med behandling av dina personuppgifter är att ta fram statistik i enkätundersökningar. Dina data behandlas av en projektledare på Kommunstyrelsens förvaltning, som sammanställer inkomna svar åt uppdragsgivande förvaltning. Dina personuppgifter sparas i enlighet med dokumenthanteringsplan framtagen av kommunstyrelsens förvaltning och delas inte med tredje part. 
 
Du har rätt till dataportabilitet, att invända mot bearbetning, få tillgång till dina personuppgifter, rätta till eller radera dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta dataskyddskontakt@kungsbacka.se


För frågor kring hantering av personuppgifter går det bra att vända sig till dataskyddsombud@kungsbacka.se
 
Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen).

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Kungsbacka kommun, kommunstyrelsen

Dataskyddsombud:
Marinette Edlund
0300-83 40 66
dataskyddsombud@kungsbacka.se 

Dataskyddskontakt för kommunstyrelsen: 
Andrea Egerlundh
0300-83 42 72
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

 
Postadress: Kungsbacka kommun, 434 32 Kungsbacka
Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37, 434 42 Kungsbacka
Telefonnummer: 0300-83 40 00
E-postadress: info@kungsbacka.se
Organisationsnummer: 212000-1256