Förskola & Grundskola

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla barnomsorg och utbildning för barn och elever i åldrarna 1-16 år.

2019

MötenDagordningHandlingarProtokoll
 23 januari  Hämta  Hämta  
 20 februari      
 20 mars      
 25 april      
 22 maj      
 12 juni      
 21 augusti      
 18 september      
 24 oktober      
 27 november      
 18 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2018.

Nämnden för Förskola & Grundskola träffas en gång i månaden.

Dagordning till möten med nämnden för Förskola & Grundskola läggs ut ungefär fem dagar innan sammanträdet.

Protokoll från Förskola & Grundskolas sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Nämndbudget 2019 - Budgeten ger en bra bild av vilket ansvar nämnden har, vilken service man erbjuder, vad man ska investera i och vad den dagliga servicen kostar.

Mer information om mål och resultat

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Lars Sundbom, nämndsekreterare / utvecklare
0300-83 52 40
lars.sundbom@kungsbacka.se