Mötesdatum 2019

På den här sidan ser du vilka datum kommunfullmäktige sammanträder under 2019.
 • 5 februari

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 5 mars

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 9 april

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 7 maj

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 11 juni

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 13 augusti

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 10 september

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 8 oktober

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 5 november

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 10 december

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige träffas klockan 18 en gång i månaden, vanligtvis andra tisdagen i månaden och varje månad utom januari och juli, i kommunfullmäktigesalen i stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum.

En vecka innan mötet publiceras dagordningen. Handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas, publiceras torsdagen innan mötet. Vi annonserar också mötet i de lokala ortstidningarna.

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.