Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. På den här sidan publiceras dagordningar, handlingar och protokoll från möten 2018 som PDF-dokument som du kan ladda ner och läsa. Välj mötesdatum nedan.
  • 30 oktober

    +

    Sammanträdet för kommunstyrelsens arbetsutskott är inställt.

  • 18 december

    +

    Dagordning och handlingar publiceras här dagen innan mötet.

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varje tisdag. Dagen innan mötet lägger vi ut dagordning och handlingar till de ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna