Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen.
 

2017

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. För att läsa de olika handlingarna klickar du på Hämta.  

Möten  Dagordning  Handlingar  Protokoll 
 10 januari Hämta Hämta1 
Hämta 2 
 Hämta
24 januari Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5

 Hämta
 31 januari
Hämta  Hämta 1
 Hämta
 7 februari Hämta  Hämta

Hämta § 45

Hämta §§ 46 - 55

21 februari Hämta    Hämta
28 februari Hämta  Hämta  Hämta
7 mars Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3

 Hämta
21 mars Hämta  Hämta Hämta 
28 mars Hämta  Hämta

Hämta § 94

Hämta §§ 95 - 102

 4 april Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5
 Hämta 6
 Hämta 7
 Hämta 8
 Hämta 9
 Hämta 10
 Hämta 11

 Hämta
11 april Hämta  Hämta  Hämta
18 april Hämta   Hämta  Hämta
 25 april Hämta    Hämta
2 maj Hämta   Hämta  Hämta
9 maj Hämta  Hämta  Hämta
16 maj,
budgetsammanträde
Hämta

Hämta 1 
Hämta 2 
Hämta 3 
Hämta 4 
Hämta 5 
Hämta 6
Hämta 7

 Hämta
30 maj Hämta Hämta Hämta 
 5 juni Hämta Hämta Hämta 
 13 juni Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5
Hämta 6

Hämta
6 juli  Hämta Hämta  Hämta
 15 augusti Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5
Hämta 6
Hämta 7

 Hämta
 5 september Hämta

Hämta 1 
Hämta 2
Hämta 3

Hämta 
 12 september Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3

 Hämta
 19 september Hämta

Hämta 1
Hämta 2

 Hämta
3 oktober
Hämta

Hämta 1 
Hämta 2

Hämta 
 10 oktober Hämta

Hämta 1
Hämta 2

Hämta § 322 - 323

Hämta § 305 - 321, § 324

 24 oktober Hämta  Hämta
Hämta
 7 november Hämta  Hämta Hämta
 14 november Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4

 Hämta
21 november


Hämta

 

Hämta Hämta
28 november    
 4 december
   
12 december    

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varje tisdag. Dagen innan mötet lägger vi ut dagordning och handlingar till de ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna