Kommunstyrelsens möten 2019

På den här sidan ser du vilka datum kommunstyrelsen sammanträder under 2019.
 • 15 januari

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 19 februari

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 26 mars

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 23 april

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 28 maj

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 18 juni

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 27 augusti

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 24 september

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 22 oktober

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 26 november

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

 • 17 december

  +

  Dagordning publiceras här en vecka innan mötet. Handlingar publiceras torsdagen innan mötet.

Kommunstyrelsen, KS, förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det. KS genomför sedan kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

När protokollet har skrivits på av justeringspersonerna lägger vi ut det.

Vill du ha utskrifter, kontakta

Kommunledningskontoret
0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se