Byggnadsnämndens arbetsutskott 2020

Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder ärendena som ska tas upp i byggnadsnämnden och beslutar i ärenden enligt delegeringsordningen.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 januari

 Hämta

 

Hämta

6 februari

 Hämta

 

Hämta

26 februari

 Hämta

 

 Hämta

19 mars

 Hämta

 

 Hämta

9 april

 Hämta

 

 Hämta

30 april

 Hämta

 

 Hämta

20 maj

 Hämta

 

 Hämta

11 juni

 Hämta

 

 Hämta

2 juli

 Hämta 

 

 Hämta

23 juli

 

 

 

13 augusti

 

 

 

3 september

 

 

 

24 september

 

 

 

15 oktober

 

 

 

5 november

 

 

 

26 november

 

 

 

17 december


 

 

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2019.

Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden ca 16 dagar före byggnadsnämndens sammanträde.

Arbetsutskottets protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.