Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018

Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder ärendena som ska tas upp i byggnadsnämnden och beslutar i ärenden enligt delegeringsordningen.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
24 januari Hämta   Hämta

26 januari, (extra möte)

Hämta   Hämta
21 februari Hämta   Hämta 
1 mars, (extra möte) Hämta   Hämta 
14 mars Hämta   Hämta
28 mars Hämta    Hämta
10 april, (inställt)      
25 april Hämta   Hämta
9 maj Hämta    Hämta
22 maj, (inställt) Hämta    
29 maj, (extra möte) Hämta    Hämta
7 juni Hämta    Hämta
15 augusti Hämta    Hämta
29 augusti Hämta     Hämta 
19 september Hämta   Hämta
3 oktober Hämta    Hämta   
24 oktober Hämta    Hämta 
7 november Hämta   Hämta 
28 november Hämta    Hämta   
19 december Hämta    Hämta   

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2017.

Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden ca 16 dagar före byggnadsnämndens sammanträde.

Arbetsutskottets protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna