Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder ärendena som ska tas upp i byggnadsnämnden och beslutar i ärenden enligt delegeringsordningen.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari Hämta   Hämta
8 februari Hämta   Hämta
22 februari Hämta    Hämta
15 mars Hämta   Hämta
28 mars Hämta    Hämta

12 april

Hämta   Hämta
28 april Hämta    Hämta
17 maj  Hämta   Hämta
7 juni-inställt      
21 juni Hämta   Hämta
14 juli Hämta   Hämta
23 augusti Hämta   Hämta
13 september Hämta   Hämta
11 oktober Hämta   Hämta
25 oktober Hämta   Hämta
15 november Hämta   Hämta
6 december Hämta   Hämta
20 december Hämta   Hämta

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2016.

Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden ca 16 dagar före byggnadsnämndens sammanträde.

Arbetsutskottets protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna