Byggnadsnämndens arbetsutskott 2022

Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder ärendena som ska tas upp i byggnadsnämnden och beslutar i ärenden enligt delegeringsordningen.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 13 januari 

 Hämta

 

 Hämta

 27 januari

Hämta  Hämta  

 10 februari 

     
 2 mars      

 24 mars

     

 21 april

     

 5 maj

     

 25 maj

     

 9 juni 

     

 23 juni

     

 7 juli

     

 11 augusti

     

 25 augusti

   

 

 15 september 

     

 29 september

     

 13 oktober

     

 3 november

   

 

 1 december       
 22 december      

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2021.

Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden ca 16 dagar före byggnadsnämndens sammanträde.

Arbetsutskottets protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna