Byggnadsnämndens arbetsutskott 2020

Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder ärendena som ska tas upp i byggnadsnämnden och beslutar i ärenden enligt delegeringsordningen.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 januari

 Hämta

 

Hämta

6 februari

 Hämta

 

Hämta

26 februari

 Hämta

 

 Hämta

19 mars

 Hämta

 

 Hämta

9 april

 Hämta

 

 Hämta

30 april

 Hämta

 

 Hämta

20 maj

 Hämta

 

 Hämta

11 juni

 Hämta

 

 Hämta

2 juli

 Hämta 

 

 Hämta

23 juli

 Hämta

 

 Hämta

13 augusti

 Hämta

 

 Hämta

3 september

 Hämta

 

 Hämta

23 september

 Hämta

 

 Hämta

15 oktober

 Hämta

 

Hämta §§ 351-352

Hämta §§ 340-350, 353-367

Hämta §§ 368-369

5 november

 Hämta 

 

 Hämta

26 november

 Hämta

 

Hämta 

17 december

  Hämta

 

 Hämta

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2019.

Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden ca 16 dagar före byggnadsnämndens sammanträde.

Arbetsutskottets protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.