Byggnadsnämnden 2017

Här kan du följa politikernas arbete i Byggnadsnämnden.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
12 januari Hämta  

Protokoll, § 22

Protokoll §§ 1-21,23-59

9 februari Hämta   Hämta
9 mars Hämta  

Protokoll § 97

Protokoll §§ 92-96, 98-121

6 april Hämta  

Protokoll §§ 122-142

Protokoll §§ 143-151

11 maj  Hämta   Hämta
1 juni Hämta   Hämta
6 juli Hämta   Hämta
10 augusti Hämta   Hämta
7 september Hämta  

Protokoll § 265

Protokoll §§ 262-264, 266-279

5 oktober Hämta  

Protokoll §§ 284-285

Protokoll §§ 280-283, 286-290

2 november Hämta  

Hämta

 

7 december Hämta    Hämta

Byggnadsnämnden träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen, Pul, publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.


Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt.
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna