Byggnadsnämnden 2018

Här kan du följa politikernas arbete i Byggnadsnämnden.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
11 januari  Hämta    Hämta
8 februari Hämta    Hämta
15 mars Hämta     Hämta
12 april Hämta    Hämta
9 maj Hämta     Hämta
7 juni Hämta   Hämta
5 juli Hämta    Hämta 
30 augusti Hämta        Hämta   
13 september Hämta        Hämta
11 oktober Hämta        Hämta   
15 november Hämta     Hämta   
13 december Hämta       Hämta  

Byggnadsnämnden träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen, Pul, publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.


Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt.
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna