Byggnadsnämnden 2020

Här kan du följa politikernas arbete i Byggnadsnämnden under 2020.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 januari

 Hämta

 

 Hämta

20 februari

 Hämta

 

 Hämta 

12 mars

 Hämta

 

 Hämta

23 april

 Hämta

 

 Hämta

14 maj

 Hämta

 

 Hämta

25 juni

 Hämta 

 

 Hämta 

23 juli (inställt) 

 

 

 

26 augusti

 Hämta

   

 Hämta

17 september

 Hämta

   

 Hämta § 209

 Hämta §§ 206-208, 210-236

22 oktober

 Hämta

   

 Hämta

26 november

 Hämta

   

 Hämta §§ 301-354

 Hämta §§ 355-356

18 december

 Hämta

   

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019.

Byggnadsnämnden träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen, Pul, publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.


Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se