Byggnadsnämnden 2019

Här kan du följa politikernas arbete i Byggnadsnämnden.

2019

MötenDagordningHandlingarProtokoll
9 januari Hämta   

Hämta § 3

Hämta § 1-2, 4-23, 25-33 

14 februari Hämta    Hämta 
13 mars Hämta    Hämta 
25 april Hämta    Hämta 
16 maj Hämta   Hämta 
20 juni Hämta   Hämta
11 juli Hämta    Hämta
15 augusti Hämta      Hämta  
12 september Hämta      Hämta
24 oktober Hämta      Hämta 
21 november Hämta     

Hämta § 372, § 395

Hämta §§ 360-371, 373-394

12 december Hämta     

 

Hämta

Byggnadsnämnden träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen, Pul, publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.


Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt.
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se