Förskola & Grundskola 2018

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla barnomsorg och utbildning för barn och elever i åldrarna 1-16 år.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari  Hämta  Hämta  Hämta
22 februari  Hämta  Hämta  Hämta
22 mars  Hämta  Hämta  Hämta
19 april  Hämta  Hämta  Hämta
24 maj  Hämta  Hämta  Hämta
13 juni  Hämta  Hämta  Hämta
23 augusti  Hämta  Hämta

 Hämta

Hämta

20 september  Hämta

Hämta P4A

Hämta P4B

Hämta P4C

Hämta P 5-11

 Hämta
25 oktober  Hämta

 Hämta

Hämta

Hämta

Hämta

 Hämta
22 november  Hämta     Hämta
19 december  Hämta  Hämta  Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Nämnden för Förskola & Grundskola träffas en gång i månaden.

Dagordning till möten med nämnden för Förskola & Grundskola läggs ut ungefär fem dagar innan sammanträdet.

Protokoll från Förskola & Grundskolas sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Nämndbudget 2018 - Budgeten ger en bra bild av vilket ansvar nämnden har, vilken service man erbjuder, vad man ska investera i och vad den dagliga servicen kostar.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Lars Sundbom, nämndsekreterare / utvecklare
0300-83 52 40
lars.sundbom@kungsbacka.se