Förskola & Grundskolas arbetsutskott 2020

Förskola & Grundskolas arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden men har även delegation att fatta i beslut i vissa ärenden.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 januari

Hämtar

 Hämta

Hämta

6 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

4 mars

 Hämta

 Hämta

 Hämta

1 april

 Hämta

 Hämta

 Hämta

28 april

 Hämta

 Hämta 1

Hämta 2
Hämta 3

 Hämta

4 juni

 Hämta

 Hämta

 Hämta

12 augusti

 

   


9 september

 

   

 

7 oktober


   

 

4 november


   

 

2 december

 

   

 

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2019.

Arbetsutskottet sammanträder ungefär en gång i månaden. Några dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen innehållande de ärenden som ska diskuteras. Handlingar med personuppgifter publiceras dock inte.

Protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.