Förskola & Grundskolas arbetsutskott 2021

Förskola & Grundskolas arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden men har även delegation att fatta i beslut i vissa ärenden.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 januari

 

 Hämta

 Hämta

3 februari

 

 Hämta
Ärende 12

 Hämta

3 mars

31 mars

 

 Hämta

Hämta

 Hämta

Hämta

7 april

 

 Hämta

 Hämta

5 maj

 

 Hämta

 Hämta

2 juni

 

 Hämta

 Hämta

11 augusti

 

   

 

1 september

 

  

 

6 oktober

 

   

3 november


   

 

1 december

 

   

 

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2020.

Arbetsutskottet sammanträder ungefär en gång i månaden. Några dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen innehållande de ärenden som ska diskuteras. Handlingar med personuppgifter publiceras dock inte.

Protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.