Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Förskola & Grundskolas arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden men har även delegation att fatta i beslut i vissa ärenden.

2018

Möten  DagordningHandlingarProtokoll
17 januari    Hämta  Hämta  Hämta

7 februari

13 februari

  

 Hämta

 

 Hämta

 

 Hämta

Hämta

6 mars    Hämta  Hämta  Hämta
4 april    Hämta  Hämta  Hämta
14 maj    Hämta  Hämta  Hämta
30 maj    Hämta  Hämta  Hämta
15 augusti    Hämta

 Hämta

Hämta

 Hämta
5 september    Hämta  Hämta  Hämta
10 oktober    Hämta  Hämta  Hämta
7 november    Hämta  Hämta  Hämta
5 december    Hämta  Hämta  Hämta

Arbetsutskottet sammanträder ungefär en gång i månaden. Några dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen innehållande de ärenden som ska diskuteras. Handlingar med personuppgifter publiceras dock inte.

Protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna

Lars Sundbom, nämndsekreterare / utvecklare
0300-83 52 40
lars.sundbom@kungsbacka.se