Förskola & Grundskolas arbetsutskott 2021

Förskola & Grundskolas arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden men har även delegation att fatta i beslut i vissa ärenden.

Möten

Dagordning och handlingar

Protokoll

13 januari

 Hämta

 Hämta

3 februari

 Hämta
Ärende 12

 Hämta

3 mars

31 mars

 Hämta

Hämta

 Hämta

Hämta

7 april

 Hämta

 Hämta

5 maj

 Hämta

 Hämta

2 juni

 Hämta

 Hämta

11 augusti

 Hämta handlingar

 Hämta protokoll

1 september

  Hämta

 Hämta

6 oktober

 Hämta

 Hämta  § 137


Hämta §128-136+138-146 

3 november

   Hämta

 Hämta

1 december

   Hämta

 Hämta

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2020.

Arbetsutskottet sammanträder ungefär en gång i månaden. Några dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen innehållande de ärenden som ska diskuteras. Handlingar med personuppgifter publiceras dock inte.

Protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.