Förskola & Grundskolas arbetsutskott 2019

Förskola & Grundskolas arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden men har även delegation att fatta i beslut i vissa ärenden.

2019

MötenDagordningHandlingarProtokoll
 6 februari  Hämta  Hämta  Hämta

 6 mars

 Hämta

 Hämta  Hämta
 10 april  Hämta  Hämta  Hämta
 8 maj  Hämta  Hämta  Hämta
 29 maj  Hämta  Hämta  Hämta
 14 augusti Hämta  Hämta  Hämta
 4 september  Hämta  Hämta  Hämta

 9 oktober

4 november

 Hämta

 

 Hämta

 

 Hämta

Hämta

 13 november  Hämta  Hämta  Hämta
22 november     Hämta
 4 december      Hämta
       

Arbetsutskottet sammanträder ungefär en gång i månaden. Några dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen innehållande de ärenden som ska diskuteras. Handlingar med personuppgifter publiceras dock inte.

Protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna

Lars Sundbom, nämndsekreterare / utvecklare
0300-83 52 40
lars.sundbom@kungsbacka.se