Förskola & Grundskola 2020

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla barnomsorg och utbildning för barn och elever i åldrarna 1-16 år.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 januari

Hämta

 Hämta

Hämta

19 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

26 mars

 

 Hämta

 Hämta

15 april

 Hämta

 Hämta

 Hämta

13 maj

 Hämta

 Hämta
Hämta
Hämta

Hämta

15 juni

 Hämta

 Hämta
Hämta

 Hämta

26 augusti

 Hämta

  Hämta

  Hämta

16 september

 Hämta
Hämta

   

 Hämta

21 oktober

Hämta

   Hämta
Hämta

 Hämta

18 november


   Hämta

 Hämta

16 december

 

   Hämta

 Hämta

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019.

Nämnden för Förskola & Grundskola träffas en gång i månaden.

Dagordning till möten med nämnden för Förskola & Grundskola läggs ut ungefär fem dagar innan sammanträdet.

Protokoll från Förskola & Grundskolas sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se