Förskola & Grundskola 2019

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla barnomsorg och utbildning för barn och elever i åldrarna 1-16 år.

2019

MötenDagordningHandlingarProtokoll
 23 januari  Hämta  Hämta  Hämta
 20 februari  Hämta  Hämta  Hämta
 20 mars  Hämta  Hämta  Hämta
 25 april Hämta  Hämta

 Hämta

Hämta

 22 maj Hämta Hämta 

 Hämta

Hämta

 12 juni  Hämta  Hämta  Hämta
 21 augusti  Hämta  Hämta  Hämta
 18 september  Hämta  Hämta Hämta
 23 oktober  Hämta  Hämta  Hämta
 27 november  Hämta  Hämta  Hämta
 18 december  Hämta  Hämta  Hämta

Nämnden för Förskola & Grundskola träffas en gång i månaden.

Dagordning till möten med nämnden för Förskola & Grundskola läggs ut ungefär fem dagar innan sammanträdet.

Protokoll från Förskola & Grundskolas sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Nämndbudget 2019 - Budgeten ger en bra bild av vilket ansvar nämnden har, vilken service man erbjuder, vad man ska investera i och vad den dagliga servicen kostar.

Mer information om mål och resultat

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Lars Sundbom, nämndsekreterare / utvecklare
0300-83 52 40
lars.sundbom@kungsbacka.se