Gymnasium & Arbetsmarknad 2018

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.

2018

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 februari  Hämta  Hämta  Hämta
14 mars  Hämta  Hämta  Hämta
25 april  Hämta  Hämta  Hämta
23 maj  Hämta  Hämta  Hämta
13 juni   Hämta  Hämta  Hämta
22 augusti  Hämta  Hämta

 Hämta

19 september  Hämta  Hämta

 Hämta

23 oktober   Hämta  Hämta  Hämta
3 december  Hämta  Hämta  Hämta

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad träffas ungefär en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna