Gymnasium & Arbetsmarknad 2021

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 januari

 Hämta  Hämta  Hämta

10 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

17 mars

 Hämta

 Hämta
Hämta

 Hämta

14 april

 Hämta

 Hämta

 Hämta

19 maj

 Hämta

 Hämta

 Hämta

23 juni

 Hämta  Hämta

 Hämta §78
Hämta §§71-77, 79-84

25 augusti

 Hämta  Hämta  Hämta

15 september

 Hämta

   Hämta

 Hämta

13 oktober

 Hämta

   Hämta

 Hämta

10 november

 Hämta

   Hämta

Hämta

8 december

 Hämta

   Hämta

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad träffas ungefär en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se