Gymnasium & Arbetsmarknad 2020

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 februari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

4 mars

 Hämta

 Hämta

 Hämta

15 april

 Hämta

 Hämta

 Hämta

20 maj

 Hämta

 Hämta

Hämta

15 september

 Hämta

   Hämta

 Hämta

7 oktober

Hämta

   Hämta

 Hämta

4 november

Hämta

   Hämta

 Hämta §101
Hämta §§91-100, 102-104

2 december

 Hämta

   Hämta

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad träffas ungefär en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se