Individ & Familjeomsorg 2021

Här kan du följa politikernas arbete med kommunens individ- och familjeomsorg.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 februari

Dagordning

Handlingar

 Protokoll

18 mars

Dagordning  Handlingar

 Protokoll, §§ 31-32

Protokoll, §§ 29-30, 33-46

15 april

Dagordning

 Handlingar

 

20 maj

 

 

 

10 juni

 

 

 

16 september

 

 

 

14 oktober

 

   

 

18 november

 

 

 

16 december

 

 

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg sammanträder cirka en gång i månaden.

Innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska behandlas.

Protokoll från Individ & Familjeomsorgs sammanträden läggs ut efter justering av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se