Individ & Familjeomsorg 2020

Här kan du följa politikernas arbete med kommunens individ- och familjeomsorg.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

30-31 januari
Planeringsdagar


 


20 februari

 

 

 

19 mars

 

 

 

16 april

 

 

 

19 maj

 

 


11 juni

 

 

 

27 augusti
Planeringsdag

 

   


17 september

 

   

 

15 oktober


   

 

12 november


   

 

10 december

 

   

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg sammanträder cirka en gång i månaden.

Innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska behandlas.

Protokoll från Individ & Familjeomsorgs sammanträden läggs ut efter justering av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se