Funktionsstöd 2018

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Funktionsstöd.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
22 februari Hämta  Hämta Hämta
22 mars  Hämta  Hämta  Hämta
19 april  utgår  utgår  utgår
17 maj  Hämta  Hämta  Hämta
12 juni  utgår  utgår  utgår
30 augusti  Hämta    Hämta
17 september  Hämta  Hämta

 Hämta §44

Hämta §§ 42-43, 45-53

18 oktober  Hämta  Hämta Hämta
15 november  Hämta  Hämta  Hämta
11 december  Hämta  Hämta  Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Från 2019 går nämnden för Funktionsstöd samman med nämnden för Individ och Familjeomsorg.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Karolina Naij
0300-83 47 29
karolina.naij@kungsbacka.se