Funktionsstöd 2017

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Funktionsstöd.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
24 januari, planeringsdag      
9 februari Hämta  Hämta  Hämta
9 mars Hämta  Hämta  Hämta
6 april Hämta

 Hämta

 Hämta
18 maj Hämta  Hämta

 Hämta
Hämta, §§43-48,55

8 juni, planeringsdag      
13 juni Hämta  Hämta

Hämta
Hämta, §§ 62, 64

24 augusti Utgår Utgår Utgår
19 september hämta hämta hämta
19 oktober hämta  hämta hämta
30 november hämta  hämta  hämta
14 december hämta  hämta  hämta

 

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Karolina Naij
0300-83 47 29
karolina.naij@kungsbacka.se