Individ & Familjeomsorg 2017

Här kan du följa politikernas arbete med kommunens individ- och familjeomsorg.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
24 januari, planeringsdag      
8 februari  hämta

hämta

hämta

8 mars  hämta  hämta

hämta, § 19
hämta

5 april  hämta  hämta  hämta
17 maj hämta

 hämta

hämta
ärende nr 4

hämta, § 48

hämta

8 juni, planeringsdag      
14 juni hämta  hämta

hämta, § 68

hämta

23 augusti
Utgår Utgår Utgår
20 september hämta  hämta

hämta §§ 79, 84
hämta

18 oktober  hämta  hämta hämta
29 november  hämta  hämta

hämta §§ 114,115
hämta

13 december  hämta  hämta  hämta

 

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se