Individ & Familjeomsorg 2021

Här kan du följa politikernas arbete med kommunens individ- och familjeomsorg.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 februari

Dagordning

Handlingar

 Protokoll

18 mars

Dagordning  Handlingar

 Protokoll, §§ 31-32

Protokoll, §§ 29-30, 33-46

15 april

Dagordning

 Handlingar

Protokoll, § 62
Protokoll, §§ 50-61-63-74

20 maj

Dagordning 

 Handlingar

Protokoll, §§ 83-87
Protokoll, §§ 75-82, 88-100

10 juni

 Dagordning

 Handlingar

Protokoll, § 113
Protokoll, §§ 105-112, 114-122

16 september

 Dagordning Handlingar

Protokoll, §§ 128, 130 
Protokoll, §§ 125-127, 129, 131-142

14 oktober

 Dagordning

 Handlingar 

Protokoll, § 153
Protokoll 2021-10-14, §§ 143-145, 151-152, 154-166

18 november

Dagordning 

Handlingar  

Protokoll, § 179
Protokoll, §§ 167-178, 180-182, 186-194

16 december

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll, § 205

Protokoll, §§ 195-204, 206-214

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg sammanträder cirka en gång i månaden.

Innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska behandlas.

Protokoll från Individ & Familjeomsorgs sammanträden läggs ut efter justering av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se