Individ & Familjeomsorg 2020

Här kan du följa politikernas arbete med kommunens individ- och familjeomsorg.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

30-31 januari
Planeringsdagar

 

 


20 februari

Dagordning

 Handlingar

 Protokoll §§ 5,10,13

Protokoll §§ 1-4, 6-9,
11-12,14-22

19 mars

 Dagordning

 Handlingar

 Till protokoll, §§ 26 33-34

Till protokoll, §§ 23-25,
27-32, 35-43

16 april

 Dagordning

 Handlingar 

Protokoll, §§ 44-59

19 maj

 Dagordning

 Handlingar

Protokoll, § 65

Protokoll, §§ 60-64, 66-87 

11 juni

 Dagordning

 Handlingar

 Protokoll, §§ 88-106

27 augusti
Planeringsdag

 

   


17 september

 Dagordning

   Handlingar

Protokoll, §§ 108, 118, 120

Protokoll, §§ 107, 109-117,
119, 121-128

15 oktober

Dagordning

   Handlingar

 Protokoll §§ 131, 137, 143

Protokoll, §§ 129-130, 132-136, 138-142, 144-154

12 november

Dagordning

   Handlingar

Protokoll, §§ 160, 162
Protokoll §§ 154-159, 161, 163-171

10 december

 Dagordning

 Handlingar  

Protokoll § 177

Protokoll, §§ 172-176, 178-196

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg sammanträder cirka en gång i månaden.

Innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska behandlas.

Protokoll från Individ & Familjeomsorgs sammanträden läggs ut efter justering av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se