Individ & Familjeomsorg 2019

Här kan du följa politikernas arbete med kommunens individ- och familjeomsorg.

2019

Möten Dagordning Handlingar Protokoll
3 januari  Hämta    Hämta 
21 februari  Hämta  Hämta  Hämta
21 mars  Hämta  Hämta  Hämta 
§ 36, 41-42
 Hämta
§§ 35, 37-40, 43-48
25 april  Hämta  Hämta  Hämta
23 maj   Hämta  Hämta

 Hämta
§§ 73-74, 78

Hämta
§§ 69-72, 75-77, 79-89

13 juni  Hämta  Hämta  Hämta
19 september  Hämta  Hämta  Hämta
§§ 111, 119, 122-123
Hämta
§§ 105-110, 112-118, 120-121, 124-133
17 oktober  Hämta  Hämta  Hämta
14 november  Hämta  Hämta  Hämta
12 december   Hämta  Hämta  Hämta

Nämnden för Individ & Familjeomsorg sammanträder cirka en gång i månaden.

Innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska behandlas.

Protokoll från Individ & Familjeomsorgs sammanträden läggs ut efter justering av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Nämnden för Funktionsstöd försvinner

Från 2019 går nämnden för Funktionsstöd samman med nämnden för Individ och Familjeomsorg.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Vera Lagerström
vera.lagerstrom@kungsbacka.se