Kommunrevisionen 2021

Här kan du följa politikernas arbete i kommunrevisionen.

Möten

Dagordning 

Handlingar 

 Protokoll

25-26 januari

 

 

2021-01-25/56 

22 februari 

 

 

2021-02-22, § 32 

2021-02-22, 2021-03-01

8 mars

    2021-03-08, § 35

22 mars 

 

 

2021-03-22 

19 april 

 

 

2021-04-19 

24 maj 

 

 

2021-05-24, § 61

2021-05-24 

7 juni 

 

 

 

21 juni

   

2021-06-21 

23-24 augusti 

 

 

2021-08-23/24 

13 september 

 

 

 

20 september 

    2021-09-20, § 102 

11 oktober

     

18 oktober

     

1 november 

 

 

 

22 november 

     

13 december 

 

 

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020.

Kommunrevisionen sammanträder cirka en gång i månaden. Protokoll från kommunrevisionens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter, kontakta

Kommunledningskontoret
kommun@kungsbacka.se