Kommunrevisionen 2020

Här kan du följa politikernas arbete i kommunrevisionen.

Möten

Dagordning 

Handlingar 

 Protokoll

20-21 januari

 

 

 

17 februari 

 

 

 

23 mars 

 

 

 

20 april 

 

 

 

25 maj 

 

 

 

22 juni 

 

 

 

24-25 augusti 

 

 

 

21 september 

 

 

 

19 oktober 

 

 

 

23 november 

 

 

 

14 december 

 

 

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019.

Kommunrevisionen sammanträder cirka en gång i månaden. Protokoll från kommunrevisionens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter, kontakta

Kommunledningskontoret
kommun@kungsbacka.se