Kommunrevisionen 2018

Här kan du följa politikernas arbete i kommunrevisionen.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
23 januari     Hämta
26 februari     Hämta
23 mars     Hämta
23 april     Hämta
24 april     Hämta
21 maj     Hämta
19 juni     Hämta
27 augusti     Hämta
28 augusti     Hämta
24 september     Hämta
22 oktober     Hämta
19 november     Hämta
17 december     Hämta

Kommunrevisionen sammanträder cirka en gång i månaden. Protokoll från kommunrevisionens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter, kontakta kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna