Kommunrevisionen 2017

Här kan du följa politikernas arbete i kommunrevisionen.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
30-31 januari      Hämta
27 februari      Hämta
8 mars      Hämta
20 mars      Hämta
24 april      Hämta
22 maj      Hämta
21 juni      Hämta
21 augusti      Hämta
18 september      Hämta
25 september      Hämta
23 oktober      Hämta
20 november      Hämta
11 december      Hämta

Kommunrevisionen sammanträder cirka en gång i månaden. Protokoll från kommunrevisionens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter, kontakta kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna