Kommunrevisionen 2020

Här kan du följa politikernas arbete i kommunrevisionen.

Möten

Dagordning 

Handlingar 

 Protokoll

20-21 januari

 

 

2020-01-21/22, §§ 188-200 

17 februari 

 

 

2020-02-17, §§ 201-218

23 mars 

 

 

2020-03-23, §§ 219-226

20 april 

 

 

2020-04-20, §§ 227-240 

25 maj 

 

 

2020-05-25, §§ 240-252 

22 juni 

 

 

2020-06-22, §§ 253-266 

24-25 augusti 

 

 

2020-08-24/25, §§ 266-276 

21 september 

 

 

2020-09-21, § 285

Minnesanteckningar

15 oktober

    2020-10-15, §§ 290-295

19 oktober 

 

 

2020-10-19, § 296  

Minnesanteckningar

23 november 

 

 

2020-11-23, § 313 

Minnesanteckningar

14 december 

 

 

2020-12-14, § 323, 329

Minnesanteckningar 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019.

Kommunrevisionen sammanträder cirka en gång i månaden. Protokoll från kommunrevisionens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter, kontakta

Kommunledningskontoret
kommun@kungsbacka.se