Kommunstyrelsen 2017

Här kan du följa kommunstyrelsens arbete med att planera, leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi.

  

2017

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. För att läsa de olika handlingarna klickar du på Hämta.   

MötenDagordningHandlingarProtokoll
17 januari  Hämta

Hämta 1 
Hämta 2 
Hämta 3 
Hämta 4 

 Hämta
21 februari  Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5
Hämta 6

Hämta § 21

Hämta § 22

Hämta § 23

Hämta § 24 - 51

14 mars  Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4

 Hämta §§ 52 - 68, 70 - 74

 Hämta § 69

11 april  Hämta

Hämta 1
Hämta 2

 Hämta § 84
 Hämta §§ 75 - 83,  85 - 89

23 maj,
budgetsammanträde
 Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5
 Hämta 6
 Hämta 7
 Hämta 8
 Hämta 9
 Hämta 10
 Hämta 11
 Hämta 12
 Hämta 13
 Hämta 14
 Hämta 15
 Hämta 16
 Hämta 17

 Hämta §§ 99 - 114, 116 - 134

 Hämta § 115

20 juni Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5
 Hämta 6
 Hämta 7
 Hämta 8
 Hämta 9

 Hämta § 136

 Hämta § 135, §§ 137-175

22 augusti Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5

 Hämta
26 september Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5
 Hämta 6
 Hämta 7
 Hämta 8
 Hämta 9

 Hämta
17 oktober Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3

 Hämta § 232

Hämta §§ 228 - 231, 233 - 252

21 november Hämta

 Hämta 1

 Hämta 2

 Hämta 3

 Hämta 4

 Hämta 5

Hämta
19 december Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5
  Hämta 6
 Hämta 7
  Hämta 8

 Hämta

 

Vill du ha utskrifter, kontakta 
Kommunledningskontoret
0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna