Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen.

 

2017

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. För att läsa de olika handlingarna klickar du på Hämta.  

Möten  Dagordning Handlingar Protokoll 
 10 januari  Hämta Hämta1 
Hämta 2 
 Hämta
24 januari  Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5

 Hämta
 31 januari  Hämta  Hämta 1  Hämta
 7 februari  Hämta  Hämta

Hämta § 45

Hämta §§ 46 - 55

21 februari  Hämta    Hämta
28 februari  Hämta  Hämta  Hämta
7 mars  Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3

 Hämta
21 mars  Hämta  Hämta Hämta 
28 mars  Hämta  Hämta

Hämta § 94

Hämta §§ 95 - 102

 4 april  Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5
 Hämta 6
 Hämta 7
 Hämta 8
 Hämta 9
 Hämta 10
 Hämta 11

 Hämta
11 april  Hämta  Hämta  Hämta
18 april  Hämta   Hämta  Hämta
 25 april  Hämta    Hämta
2 maj  Hämta   Hämta  Hämta
9 maj  Hämta  Hämta  Hämta
16 maj,
budgetsammanträde
  Hämta

Hämta 1 
Hämta 2 
Hämta 3 
Hämta 4 
Hämta 5 
Hämta 6
Hämta 7

 Hämta
30 maj  Hämta Hämta Hämta 
 5 juni  Hämta Hämta Hämta 
 13 juni  Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5
Hämta 6

Hämta
6 juli   Hämta Hämta  Hämta
 15 augusti  Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5
Hämta 6
Hämta 7

 Hämta
 5 september  Hämta

Hämta 1 
Hämta 2
Hämta 3

Hämta 
 12 september  Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3

 Hämta
 19 september  Hämta

Hämta 1
Hämta 2

 Hämta
3 oktober  Hämta

Hämta 1 
Hämta 2

Hämta 
 10 oktober  Hämta

Hämta 1
Hämta 2

Hämta § 322 - 323

Hämta § 305 - 321, § 324

 24 oktober  Hämta  Hämta Hämta
 7 november  Hämta  Hämta Hämta
 14 november  Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4

 Hämta
21 november 


Hämta

 

Hämta Hämta
28 november  Hämta Hämta  Hämta
 4 december  Hämta Hämta 

Hämta 

12 december  Hämta

Hämta 1 Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5
Hämta 6
Hämta 7

 Hämta
19 december  Hämta Hämta  Hämta

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varje tisdag. Dagen innan mötet lägger vi ut dagordning och handlingar till de ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna