Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. På den här sidan publiceras dagordningar, handlingar och protokoll som PDF-dokument som du kan ladda ner och läsa. Välj mötesdatum nedan.
 • 28 september

  +

  Ärendelista

  Handlingar ärende 1-6, 8-9 och 12-13

  I ärende 12-13 publiceras endast tjänsteskrivelse och orienteringskarta på grund av att beslutsunderlaget i sin helhet innehåller personuppgifter som inte är möjliga att maska.

 • 5 oktober

  +
 • 12 oktober

  +
 • 26 oktober

  +
 • 9 november

  +
 • 16 november

  +
 • 30 november

  +
 • 7 december

  +

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varje tisdag. Dagen innan mötet lägger vi ut dagordning och handlingar till de ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna.

Vill du ha utskrifter, kontakta

Kommunledningskontoret
kommun@kungsbacka.se