Kommunstyrelsen 2019

Här kan du följa kommunstyrelsens arbete med att planera, leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi. På den här sidan publiceras dagordningar, handlingar och protokoll från möten 2019 som PDF-dokument som du kan ladda ner och läsa. Välj mötesdatum nedan.

Här hittar du kommunstyrelsens möten, handlingar och protokoll från 2018.

Kommunstyrelsen, KS, förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det. KS genomför sedan kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

När protokollet har skrivits på av justeringspersonerna lägger vi ut det.

Vill du ha utskrifter, kontakta

Kommunledningskontoret
0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se