Kommunstyrelsen 2018

På den här sidan hittar du dagordningar, handlingar och protokoll från möten 2018 som PDF-dokument som du kan ladda ner och läsa. Välj mötesdatum nedan.

Kommunstyrelsen, KS, förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det. KS genomför sedan kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

När protokollet har skrivits på av justeringspersonerna lägger vi ut det. 

Vill du ha utskrifter, kontakta 
Kommunledningskontoret
0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna