Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. På den här sidan publiceras dagordningar, handlingar och protokoll som PDF-dokument som du kan ladda ner och läsa. Välj mötesdatum nedan.
 • 18 januari

  +
 • 1 februari

  +
 • 8 februari

  +
 • 1 mars

  +
 • 8 mars

  +
 • 15 mars

  +
 • 29 mars

  +
 • 5 april

  +
 • 19 april

  +
 • 3 maj

  +
 • 10 maj

  +
 • 17 maj

  +
 • 24 maj

  +
 • 7 juni

  +
 • 14 juni

  +
 • 16 augusti

  +
 • 23 augusti

  +
 • 6 september

  +
 • 13 september

  +
 • 20 september

  +
 • 4 oktober

  +
 • 11 oktober

  +
 • 18 oktober

  +
 • 8 november

  +
 • 15 november

  +
 • 29 november

  +
 • 6 december

  +

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varje tisdag. Dagen innan mötet lägger vi ut dagordning och handlingar till de ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna.

Vill du ha utskrifter, kontakta

Kommunledningskontoret
kommun@kungsbacka.se