Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. På den här sidan publiceras dagordningar, handlingar och protokoll som PDF-dokument som du kan ladda ner och läsa. Välj mötesdatum nedan.
 • 31 augusti

  +

  Protokoll

  Ärendelista

  Endast informations- och avstämningsärenden, därav inga handlingar.

 • 3 november

  +

  Protokoll

  Ärendelista

  Inga handlingar finns eftersom det endast är informationsärenden på agendan.

 • 25 november

  +

  Protokoll

  Ärendelista

  Inga handlingar i ärenden publicerars eftersom det endast är informationsärenden på agendan.

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varje tisdag. Dagen innan mötet lägger vi ut dagordning och handlingar till de ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna.

Vill du ha utskrifter, kontakta

Kommunledningskontoret
kommun@kungsbacka.se