Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. På den här sidan publiceras dagordningar, handlingar och protokoll från möten 2019 som PDF-dokument som du kan ladda ner och läsa. Välj mötesdatum nedan.
  • 19 februari

    +

    Ladda ner handlingar:

    Dagens sammanträde är inställt

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varje tisdag. Dagen innan mötet lägger vi ut dagordning och handlingar till de ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna