Fritid & Folkhälsa

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla kommunens fritid och folkhälsa.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari Hämta Hämta Hämta
22 februari Hämta  Del 1
Del 2
Hämta
15 mars Hämta  Hämta  Hämta
19 april Hämta Hämta Hämta
17 maj Hämta  Hämta  Hämta
20 juni Hämta  Del 1
Del 2 
Hämta 
23 augusti Hämta   Hämta Hämta
20 september Hämta Hämta Hämta
18 oktober Hämta Del 1 
Del 2
Hämta
22 november Hämta  Del 1 
Del 2
Hämta 
20 december Hämta  Hämta  Hämta 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Nämnden för Fritid & Folkhälsa sammanträder ungefär en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Erik Norinder
0300-83 48 83
erik.norinder@kungsbacka.se