Fritid & Folkhälsa 2017

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla kommunens fritid och folkhälsa.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
26 januari Hämta Hämta  Hämta
23 februari Hämta Hämta Hämta
23 mars Hämta Hämta Hämta
20 april Hämta  Hämta  Hämta 
18 maj Hämta Hämta Hämta
22 juni Hämta Hämta  Hämta
31 augusti Hämta Hämta Hämta
28 september Hämta

Del 1
Del 2
Del 3

Hämta
26 oktober Hämta Hämta

Hämta

23 november Hämta Hämta Hämta
14 december Hämta Hämta Hämta

 

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Erik Norinder
0300-83 48 83
erik.norinder@kungsbacka.se