Kultur & Turism 2018

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Kultur & Turism.
MötenDagordningHandlingarProtokoll
24 januari Hämta Hämta Hämta
21 februari Hämta Del 1
Del 2
Hämta 
14 mars Hämta  Hämta  Hämta 
18 april Hämta Hämta Hämta
16 maj Hämta  Hämta  Hämta 
20 juni Hämta  Del 1
Del 2 
Hämta 
22 augusti Hämta  Hämta Hämta
19 september Hämta  Hämta  Hämta 
17 oktober Hämta  Hämta del 1  del2 Hämta 
21 november Hämta  Hämta  Hämta 
19 december Hämta  Hämta  Hämta 

Nämnden för Kultur & Turism träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen (PUL) publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.

Vill du ta del av ett komplett protokoll eller de ärenden som inte finns publicerade här, kontakta nämndsekreteraren för Kultur & Turism.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna